Kalender

Søndagshold ferie - ingen svøm
  20.02.2022
Vinterferie - ingen svøm
  21.02.2022
22.02.2022
Vinterferie - ingen svøm
  24.02.2022
25.02.2022
Søndagshold normal undervisning
  27.02.2022
Normal undervisning Palmesøndag
  10.04.2022